Група за развитие на психоаналитичната практика в България

http://www.psychoanalysis-bg.org

 

Българска асоциация по клинична психология

http://clinical-psychology.hit.bg

 

Българско дружество по психодрама и групова терапия 

http://www.psychodrama-bg.org

 

Българска асоциация по психотерапия 

http://www.psychotherapy-bg.org

 

Дружество на психолозите в България

http://www.psychology-bg.org

 

Каталог на психолозите в България

www.psychology-bg.com

 

Психично-здравен сайт на България

http://www.psihichnozdrave.com

 

Психология на човека

http://www.icp-bg.com