Човек търси консултиране и психотерапия по различни причини. Когато преживявате внезапна криза, или живеете със симптомите от много време, все още страдате от нерешени проблеми на миналото си, чувствате, че животът ви не протича както го искате, търсите начин да разбирате повече за себе си, тогава психотерапевтът може да ви помогне да разберете какво се случва в действителност и как да възстановите баланса си.