ФОРМИРА СЕ

ГРУПА ЗА СУПЕРВИЗИЯ НА ПРАКТИКУВАЩИ ПСИХОТЕРАПЕВТИ

 

Провеждането на успешна терапия изисква от терапевтите да притежават не само знания за метода, който прилагат, но и себерефлексия за ефекта на поведението и емоционалните им реакции върху връзката с клиента.

Умението за себерефлексия е едно от ключовите за терапевтичната компетентност. Постигането му е продължителен процес на обмен и приемственост между колеги с различен опит.

Целта на водещите на групата за супервизия е да предоставят защитена пофесионална среда, в която терепевти да развиват своята компетентност и личен стил на работа.

Методът на супервизия ще съчетава анализ на интерперсоналната динамика в групата и Балинтов подход в изследването на различните клинични случаи.

 

Дизайнът на групата е за 8-10 участници.

Провежда се веднъж месечно, вторник от 18.00-20.00ч. в Центъра за терапевтично консултиране „Астрид” – ул.Любен Каравелов, 27.

 

За повече информация и записване се обръщайте към водещите на групата:

Райна Вецова 0887 132 890

Анита Ферчева 0887 706 436

 


 

ГРУПА ЗА ЛИЧЕН ОПИТ ЧРЕЗ ПСИХОДРАМАТИЧЕН АНАЛИЗ

на тема

ЖЕНСТВЕНОСТТА, МЕЖДУ ВДЪХНОВЕНИЕТО И ФРУСТРАЦИЯТА

Групата е предназначена за специалистки, които практикуват психологична помощ.

Групата има за цел да предостави пространство за обмен на идеи по темата за женствеността,провокацията на която често остава неосъзната в различните професионални ситуации.

Участничките в групата ще имат възможност да рефлектират свободно моменти на своите вдъхновения и фрустрации и по креативен начин да преформулират образа на своята женственост.

Вниманието на водещите няма да бъде фокусирано върху трансферните и контратрансферните аспекти на отношенията, а върху процесите на емпатия и mirroring.

Елементи от репертоара на психодрамата – дублиране, ролеви игри и винетки, също ще бъдат част от изразните им средства.

 

Водещи на семинара: Райна Вецова 0887 132 890 и

Анита Ферчева 0887 706 436

Място: Център за терапевтично консултиране „Астрид”- ул.Любен Каравелов”27

Продължителност на групата: 9 срещи по 90 мин веднъж на две седмици

Брой на участниците: 8 – 10 човека

Начало: 08.10.2010., 17.00-18.30