Образование:

 • Магистър по психология, Специалност Медицинска психология, Факултет по психология, Държавен Университет Санкт Петербург, Русия.
 • Специалност Клинична психология, Катедра по психиатрия  (Медицински Университет, София, България)

Специализациии:

 • Фамилна и групова терапия, Институт Антропос, Атина, Гърция
 • Групова терапия и психодрама -Европейски Институт по групова терапия и психодрама - Берн, Швейцария
 • Обучение за провеждане на супервизия
 • Динамична терапия - Институт по психоанализа, Хайделберг, Германия
 • Фамилна терапия - Институт по психоанализа, Хайделберг, Германия
 • Психиатрична рехабилитация - Университетски психиатрични клиники на Берн, Швейцария

Езици:

 • немски,
 • английски,
 • руски

Трудова кариера и актуална професионална позиция:

 • УМБАЛ Александнровска, Университетска Психиатрична клиника, клиничен психолог
 • Главен асистент в Катедра по психиатрия на Медицински Университет, София
 • Хоноруван  преподавател в Нов Български Университет,София

Участие  в проекти:

 • Координатор и преподавател в Украино-Холандско-Български проект: “Обучение на психиатрични специалисти”, Киев, Украйна
 • Координатор и преподавател на Украино-Холандско-Български проект “Създаване на Център за психиатрична рехабилитация в Киев”
 • Преподавател  в Холандско-Киргизко -Български проект “Психиатрична реформа в университетска психиатрична болница в Бишкек, Киргистан
 • Координатор и преподавател в проект на СЗО “Психиатрична реформа в Албания”
 • Координатор и преподавател в Холандско-Латвийско-Български проект: “Обучение на психиатрични специалисти”, Вилнюс, Латвия

Членство в професионални организации:

 • Българска асоциация по психология
 • Българска асоциация по психотерапия
 • Българска асоциация по групова терапия и психодрама
 • Българска асоциация по клинична психология