стандартиИзползвам комбинация от доказани теоретични методи и техники, които целят да помогнат на хората да определят, разберат и променят тези свои убеждения и поведения, които причиняват болката и дискомфорта.

Притежавам лиценз за обучение и квалификация за подпомагане на поведенческа промяна с техниките на психодинамичната, интерперсоналната и психодраматичната парадигма.

Консултирането и психотерапията са дейности, които са конфиденциални, експертни и приспособени към индивидуалните потребности и ресурси. Различните подходи позволяват терапията да отговаря на индивидуалните потребности. Работя в постоянен професионален контакт с колегите от моята професионална общност, към които насочвам пациентите, за които считам че не притежавам потенциал да помогна.

Моята философия

Моята цел е да предоставям топъл, доверителен и интерактивен подход на работа и да създавам спокойна среда, в която пациентът да има своето безопасно и конфиденциално пространство да споделя своите проблеми и болки, да изследва своето поведение и да намира пътя към промяна.

Моето желание е да създам възможност за смислено, балансирано и полезно преживяване на процеса на терапия, в което клиентът участва с удоволствие.

В сесиите пациентите могат да обсъждат различни аспекти от своя живот и емоции по начин, който рядко е възможен с приятели или в семейството. Свитите на топка чувства като гняв, тревога, скръб и обърканост могат да станат много интензивни, но консултирането предлага възможност те да се анализират безопасно, да се разберат, и да се трансформират по позитивен начин.

Ползата от психотерапия и консултиране включва разбиране на себе си, вътрешна пълнота, повишена самооценка, позитивен възглед и подобрени взаимоотношения с хората. Ефективна работа ще означава да разберете вашите проблемни области, да получите облекчение от актуалните симптоми и да развиете ресурси сами да се справяте с бъдещето.

След годините работа в областта на психичното здраве и психотерапията, вярвам във възможностите на този хуманен терапевтичен подход, лекуващ проблемите на емоциите и поведението чрез общуване в доверително, чувствително и спокойно пространство създадено между клиента и терапевта.