Анита Ферчева

  • След кратък телефонен разговор, може да се уговорим кога да проведем първата ни среща. И консултирането, и психотерапията започват с разговор за това, защо човекът е дошъл при психотерапевта.
  • Първата сесия включва оценка на актуалната ситуация и как ние можем да работим най-добре. Вие представяте накратко важните проблеми, с които искате да работите, след което заедно намираме фокуса на терапията и подходящия терапевтичен метод. Освен това аз ще разкажа накратко по какъв начин работя и какви са особеностите на терапевтичната работа.
  • Също така обсъждаме и се съгласяваме по важни въпроси, кавито са ангажирането с нормите за поверителност и конфиденциалност.
  • По време на първата среща пациентът ще реши дали иска да продължи да работи с мен, а аз ще реша дали имам необходимите качества, за да му помогна за неговите проблеми или да го пренасоча към друг колега.
  • Ако решим да работим заедно, тогава се договаряме да се срещаме регулярно, за период от няколко седмици или месеци в зависимост от желанията, възможностите и потребностите на клиента и определяме датите на провеждане на следващите срещи.
  • Терапевтичните сесии продължават 55 минути и се провеждат веднъж седмично. В ситуация на криза и по желание на пациента за по-интензивна работа сесиите могат да се провеждат до 2-3 пъти седмично.
  • Обикновено не поставям ограничения на количеството сесии, които ще бъдат проведени, защото повечето хора сами разбират добре кога са готови да приключат терапията. Понякога някои клиенти се връщат след приключване на терапията за единична завършителна сесия, или за справяне с нови проблеми или жизнени събития, които са се появили.