често задавани въпросиПсихотерапията добро начинание ли е за мен?

Наистина ли се нуждая от терапия? Аз обикновено мога да решавам проблемите си сам.

Как ще ми помогне терапията?

Какво е психотерапията всъщност?

Медикацията заместител ли е на психотерапията?

Конфиденциална ли е психотерапията?


Психотерапията добро начинание ли е за мен?

Търсенето на терапия е индивидуален избор. Хората идват по много различни причини. За един това е желанието да се спави с трайни психологични проблеми, или проблеми с тревожността и депресията. За друг, причина е нуждата от бърза реакция при неблагоприятни и неочаквани промени в живота като развод или промяна на работата. Трети имат нужда от съвет или обратна връзка за лични проблеми търсейки своето изясняване и разбиране на нещата, или начин за лично израстване.

Психотерапията може да подпомогне хората като предостави разбиране, подкрепа, и нови начини за справяне с различни видове предизвикателства в живота. Тя се справя с много видове проблеми, включително депресия, тровожност, конфликти, загуби, стрес, погрешни представи за образа на тялото, и значими жизнени промени. Терапията е за тези, които имат желание да живеят своя живот пълноценно и смислено, да поемат отговорност и да действат осъзнато, като предприемат полезни промени когато е необходимо.

Наистина ли се нуждая от терапия? Аз обикновено мога да решавам проблемите си сам.

Търсенето на психологично консултиране или на терапия не е признак на малодушие или слабост. Никой не може да предвиди и да се подготви за  неочакваните изпитания, които ежедневието може да предостави. Никога не е лесно да се приеме, че животът не върви както ни се иска, но ако сме стигнали до това разбиране за нещата, това е първата стъпка към позитивната промяна.

Всеки има свои перипетии в живота. Ако вие сте преминали успешно през едни трудности, напълно е възможно да се случи животът да ви поднесе най-неочаквани проблеми, справянето с които да налага външна помощ. Нищо лошо няма да се търси допълнителна помощ, когато се нуждаете от това. Действително терапията е за хора, осъзнали сериозния си проблем,  собствените си възможности, тези на бликите си, преценили са ги като недостатъчни, и са убедени, че имат нужда от друга помагаща ръка.

Вие показвате достатъчно качества като сила и отговорност щом се решавате да предприемете стъпка към промяна като оценявате актуалната ситуация на живота си и като търсите консултиране или психотерапия. Терапията ще ви предостави продължителна полза и подкрепа. Тя ще направи достъпни нужните ви „инструменити”, за да избягвате и занапред неприятностите, да поставите под контрол увреждащите поведения и да преодолявате лоши бъдещи изненади.

нагоре

Как ще ми помогне терапията?

Психотерапията може да донесе различни ползи - разбиране и подкрепа, повече самочувствие и решителност, нови умения за решаване на проблеми, умения за преодоляване на мъката, депресията и тревожността, насоки за подобряване на отношенията близките и приятелите, умения за разрешаване на нерешени проблеми от детството, справяне със стреса и загуба, справяне с проблеми свързани с телесния образ и самочувствието, и  много други.

Много клиенти намират, че консултациите за тях са огромна придобивка. Терапевтът може да предостави нова перспектива за трудните проблеми или да насочи към отправна точка за решение. Ползата от придобитото в терапията зависи много от това, колко добре вие използвате процеса на общуване с терапевта и дали прилагате в практиката това, което сте научили.

Ето и някои от възможните ползи от терапията:

 • Постигане на по-добро разбиране на себе си, на вашите цели и ценности
 • Подобряване на вашата самооценка и повишаване на самочувствието
 • Подобряване на уменията за комуникация - за слушане и говорене
 • Развиване на умения зя подобряване на вашите отношения с другите
 • Намиране на решения на проблемите или грижите, които са ви накарали да потърсите терапия
 • Научаване на нови начини за справяне със стреса и тревожността
 • Справяне с гнева, скръбта, депресията, и други емоционални принуди
 • Промяна на стари поведенчески модели и развиване на нови
 • Откриване на нови начини за решаване на проблеми във вашето семейство или брак

нагоре

Какво е психотерапията всъщност?

Всяка терапевтична сесия е уникална и се посвещава на всеки отделен човек и неговите специфични цели. За терапевтите е стандарт, че по време на терапевтичните сесии се обсъждат най-важните грижи и проблеми във вашия живот. Практиката е да се планират серии от ежеседмични сесии, като всяка сесия продължава около 50 минути. Когато е необходимо, като например при кризисни ситуации, сесиите могат да се провеждат по-често и да са по-дълги.

Терапията като цяло може да е кратка и фокусирана на специфични конкретни проблеми, или дълга и насочена към по-сложни проблеми или продължаващо личностово развитие. Може да има периоди от време, когато вие ще бъдете помолен да провеждате определени дейности извън терапивтичните сесии, като четене на определена книга или записване на определени поведения като в дневник.

Винаги е важен процесът, при който вие осмисляте обсъденото в сесиите и го включвате във вашия живот между сесите. За да е ефективна терапията и за да се извлече най-много полза от нея, е добре вие да бъдете активен участник както по време, така и между сесиите. Обикновено хората, които търсят терапия, имат желание да прекъснат порочния кръг на усещането, че се движат „по случайните течения” и да придобият усещане за контрол върху живота си, а това означава повече осъзнатост за поведението, умения за справяне с емоциите, повече самочувствие за инициатива и промяна.

Ето изброени някои неща, които вие може да очаквате от терапията провеждана тук:

 • Уважение, разбиране и приемане на фактите от ежедневието
 • Изследване и разбиране на трайните поведенчески модели и чувства, които не си харесвате
 • Обмисляне на реални стратегии за постигане на желаната промяна

нагоре

Медикацията заместител ли е на психотерапията?

В някои случаи комбинацията между медикаминти и психотерапия е правилният начин на действие. При срещите с вашия лекар вие ще определите кой терапевтичен план е най-добър за вас. Знаем, че трайното преодоляване на психичните и емоционални проблеми и на болката, която те причиняват, не може да бъде постигнато само с медикаменти. Психотерапията се насочва основно към причините на вашия дистрес, симптоми и неефективните поведенческите модели, и не се занимава единствено да третира симптомите. Тя може да събуди вашите собствени сили и ресурси за справяне, които неблагоприятните жизнени събития са „приспали” или потулили от вашето внимание.

нагоре

Конфиденциална ли е психотерапията?

Като цяло доверителността на всичко, което се казва в терапията, е АБСОЛЮТНО задължително. Никаква информация не трябва да излиза от рамките на терапевтичното пространство. В много държави законът пази конфиденциалността в процеса на психотерапия, но това още повече е фундаментален принцип на професионално поведение на терапевта и неговата личност.

От друга страна доверителността означава доверие между всеки клиент и терапевта, а доверието никога не се получава по инструкция или заради правило, то се изгражда в процеса на взаимно опознаване и ангажиране. Понякога това е трудно е бавно, но винаги е чудесният подарък, който получаваме във всяко удовлетворяващо и смислено взаимоотношение.

Изключение от принципа на доверетелността правят само случаите на насилие под каквато и да е форма – насилие над дете, над зависим или безпомощен възрастен човек, - в тези случаи терапевтът е длъжен да се обърне към съответните правови институции или полицията.

Ако клиентът заплашва да нарани себе си, терапевтът ще приложи всички усилия да работи с човека, за да му осигури безопасност. Ако обаче клиентът не е кооперативен, ще трябва да се предприемат допълнителни мерки.

нагоре