Женски пространства

Група за собствен опит, една сесия месечно. в продължение на 9 месеца


Групата е предназначена за жени, които желаят да придобият рефлективен опит по важни за тях теми в обкръжение на себеподобни.

Идеята на водещите е, че обкръжението на себеподобни благоприятства процесите на емпатия и mirroring. Те от своя страна са условие за постигане на по-точно разбиране на собствените желания и мотиви по отношение на важните житейски избори и решения.

Метод: Психодинамичен анализ на груповия процес и елементи на психодрама при работата по конкретните теми заявени от участничките.

Брой участнички:7-9

Групата ще се провежда в Център за терапевтично консултиране „Астрид”, ул.Любен Каравелов” 27

Първата сесия ще бъде на 21 Октомври 2011. от 15.00 - 18.30ч.

За повече информация и записване се обръщайте към водещите на семинара:

Анита Ферчева 0887 706 436; 0879 688 920 и

Райна Вецова 0887 132 890